Hervormde
Schoolvereniging
te Nijkerk

Vacatures binnen de HSN

worden op deze pagina gepubliceerd.

 

 

Graag nemen wij uw
open sollicitatie
voor een functie binnen onze vereniging in ontvangst.

Inlichtingen: dhr. J. Blonk, algemeen directeur,
tel. 033-2470317 (kantoor), 06-10551619,
Zuidsingel 20,
3811 HB Amersfoort.
e-mail: directie@hsn-scholen.nl

HSN beheert 6 scholen met 1150 leerlingen en 110 personeelsleden. Het beleid is gericht op welzijn en ontwikkeling. De vereniging heeft als grondslag Gods Woord, opgevat in de zin van de Drie Formulieren van Enigheid.

HSN vraagt personeelsleden die uit overtuiging kiezen voor christelijk onderwijs en inhoud kunnen geven aan de identiteit van de school. Ze zijn meelevend in een kerkelijke gemeente op gereformeerde grondslag. Ze gaan voor kwalitatief goed onderwijs en werken enthousiast aan een veilig pedagogisch klimaat in de school. Kortom ze herkennen zich in de drie V’s van de HSN:
              
Vakmanschap Verantwoordelijkheid Vertrouwen